05 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.
Bu kapsamda ülkemizde bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması yapılmakta olup; her bir şehir için farklı Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları mevcuttur.
2016 yılı sonunda yürürlüğe giren KHK ile İzmir ili bazı sektörlerde ve yatırım tutarları uygun bulunan tutarlarda ki faaliyetler için Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmektedir.